Werkwijze 2e spoor re-integratie traject

Werkwijze 2e spoor

Een 2e spoor re-integratietraject is altijd maatwerk. Elke kandidaat is anders. Ik kijk waar de specifieke situatie om vraagt en welke inzet er nodig is om een spoedige terugkeer in het arbeidsproces te bevorderen.

Als een medewerker langdurig ziek is ligt de focus op beperkingen. Tijdens het re-integratietraject verleg ik de aandacht naar vaardigheden, kansen en mogelijkheden.

Bij de re-integratie van Poolse werknemers hangt de aanpak af van verschillende factoren. In sommige gevallen spreekt de medewerker alleen Pools of is een terugkeer naar Polen gewenst. Mijn kennis van de Nederlandse en Poolse arbeidsmarkt zorgt ervoor dat ik snel en efficiënt met deze doelgroep aan de slag kan.

Tijdens het 2e spoor traject doorlopen we twee fasen.

Eerste fase

De werknemer staat centraal.

Tijdens de eerste fase van het 2e spoor re-integratietraject staat de werknemer centraal. Tijdens een intakegesprek bespreken we de huidige stand van zaken en richten we ons op acceptatie van de situatie. Ik verleg de focus van beperkingen naar mogelijkheden. In deze fase komen de volgende onderdelen aan bod:

 

  •       accepteren van de situatie
  •       ambities en persoonlijkheid
  •       competenties en interesses
  •       arbeidsmarktonderzoek

 

Op basis van de verkregen informatie stel ik een actieplan op. Na afronding van de eerste fase is de werknemer klaar om een volgende stap in zijn of haar carrière te zetten

Tweede fase

Werk staat centraal.

Tijdens deze fase zoeken we vacatures die passen bij het profiel van de werknemer. We gaan actief aan de slag met:

  •       opleiding-/scholingsadvies
  •       job hunting
  •       netwerken
  •       solliciteren
  •       proefplaatsing
  •       uitstroom naar een nieuwe werkgever 

Re-integratiedossier

Alle activiteiten rondom de re-integratie worden vastgelegd in het re-integratiedossier. Als er na twee jaar geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden toetst het UWV op basis van dit dossier of u voldaan heeft aan uw inspanningsverplichting. Als dit niet het geval is kan er een loonsanctie worden opgelegd. 

Ik neem de volledige dossiervorming voor u uit handen en zorg dat het re-integratiedossier voldoet aan alle eisen.

Afronding

Succesvol naar een nieuwe werkgever.

Het 2e spoor traject wordt afgerond als uw werknemer succesvol kan uitstromen naar een nieuwe werkgever. In sommige situaties blijkt gedurende het traject dat terugkeer in het arbeidsproces niet mogelijk is. In dat geval ondersteun ik uw werknemer bij de afhandeling van een WIA-aanvraag.

 

Doorlooptijd 2e spoor traject

Omdat het 2e spoor re-integratietraject maatwerk is kan ik niet specifiek aangeven wat de doorlooptijd is. In de meeste gevallen is het traject binnen zes tot twaalf maanden afgerond.

Doorlooptijd 2e spoor traject

Omdat het 2e spoor re-integratietraject maatwerk is kan ik niet specifiek aangeven wat de doorlooptijd is. In de meeste gevallen is het traject binnen zes tot twaalf maanden afgerond.